RODO

Administratorami Twoich danych osobowych są Andrzej Szatkowski i Michał Postupalski, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą WYSOKA Szatkowski, Postupalski Spółka Komandytowa z siedzibą w Zakopanem, 34-500 Zakopane, Hala Gąsienicowa, NIP 7361731556 (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@murowaniec.com.

Cel przetwarzania
1. Realizacja postanowień umowy o pobyt w prowadzonym przez Administratora Schronisku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy oraz do realizacji jej postanowień.

2. Nawiązanie kontaktów handlowych z Tobą lub prowadzoną przez Ciebie firmą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dążeniu do rozwoju jego przedsiębiorstwa oraz nawiązywania współpracy gospodarczej.

3. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej na podstawie art. 6. ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. wynikających z ustawy o rachunkowości lub innych przepisów prawa dotyczących podatników.

4. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ochronie interesów przedsiębiorcy.

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu pełnego rozliczenia należności wynikających z umowy z uwzględnieniem okresu przewidzianego dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim, jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich lub innych usług działającym na rzecz Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące Tobie prawa
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w określonych przypadkach prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną przez siebie zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania współpracy gospodarczej. Bez podania danych niemożliwe będzie zawarcie z Tobą umowy.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym do profilowania.

Strona korzysta z plików cookies w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Szczegóły w naszej polityce prywatności.
x